DUŻE NERKI

by mieć pod ręką wszystko, co ważne, ale trochę większe. Dobra towarzyszka podróży, lekka i pojemna. Zmieści dokumenty, pamiątki, a nawet jakąś książkę na drogę.